Pozostałe

Nauka wobec wyzwań recyklingu – jak współczesny świat stawia czoła problemowi gospodarki odpadami

W obliczu globalnego dążenia do zrównoważonego rozwoju, nie wystarczy jedynie ograniczyć stosowanie paliw kopalnych, z których przecież jeszcze na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie zrezygnować. Rozwiązania technologiczne wprowadzające zeroemisyjny transport czy produkcję energii są nam dobrze znane, ale równie istotnym aspektem jest skuteczna gospodarka odpadami. Recykling stanowi klucz do przyszłości naszej cywilizacji, dlatego warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Pewnie większość z nas bez problemu odpowie na pytanie czym jest recykling? Wydawałoby się, że jest to prosta kwestia… ale czy na pewno? Dla sporej części społeczeństwa recykling oznacza jedynie segregację odpadów i wrzucanie ich do różnych pojemników, co przez niektórych bywa postrzegane jako uciążliwe obowiązki. Podczas ulicznej sondy, gdy przypadkowi przechodnie byli pytani „Co to jest recykling?” odpowiedzi były różne: od „metody utylizacji zużytych materiałów”, przez „segregację odpadów”, aż po bezradne „wiem co to… ale tak na prawdę… nie wiem”. Tylko nieliczni odpowiedzieli, że recykling to odzyskiwanie surowców z odpadów, co jednak stanowi tylko fragment całego procesu. Pomimo tego, że najczęściej kojarzy się on z segregacją odpadów, nikt nie odpowiedział poprawnie, że recykling jest jednym z narzędzi ochrony środowiska.

Zgodnie z polskim prawem, recykling definiowany jest jako „odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach”. Taką definicję odnajdziemy na przykład w treści Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Similar Posts