Informatyka Internet

Wątpliwości dotyczące finansowania zakupu laptopów dla uczniów klasy czwartej

Możliwość przeprowadzenia przetargu na zakup laptopów dla uczniów klas czwartych wydaje się być coraz bardziej niepewna. Oczekiwano, że Ministerstwo Cyfryzacji zorganizuje całą procedurę do połowy lutego, jednak teraz wygląda na to, że rząd napotkał znaczne trudności w zdobyciu funduszy na ten program. Problem wynika z obiekcji ze strony Komisji Europejskiej.

Planowane źródło finansowania miało pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, jednak aktualnie istnieje ryzyko, że program ten może nie dojść do skutku. Powodem jest fakt, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia do tego planu.

Krzysztof Gawkowski, który pełni funkcję wicepremiera i ministra cyfryzacji, potwierdził informacje o zastrzeżeniach KE. Podkreślił, że metoda finansowania zakupu laptopów, którą zamierzało zastosować PiS, nie spełnia kryteriów kwalifikowalności według KE. Z tego powodu konieczne będzie przemodelowanie całego programu.

Similar Posts