Pozostałe

Zrozumieć czasy: nie tylko o zegarach, ale także o pomiarach czasu, jego synchronizacji i znaczeniu w dzisiejszym świecie

Choć obecnie korzystamy z najbardziej precyzyjnych metod pomiaru czasu w historii człowieka, takie jak smartfony czy komputery, to nie zawsze tak było. Przez wieki nasza jedyna miara czasu była słońce i jego położenie na niebie. W dzisiejszych czasach jednak, prawidłowa synchronizacja czasu jest kluczowa dla poprawnego działania wielu cyfrowych usług. Bez właściwej synchronizacji możemy mieć problemy z korzystaniem z usług subskrypcyjnych czy przeprowadzaniem transakcji bankowych. Zrozumienie zasad mierzenia czasu i jego synchronizacji jest więc niesamowicie ważne.

Nie jesteśmy pewni, kiedy ludzie po raz pierwszy zaczęli mierzyć czas, ale wiemy, że potrzeba ta istniała od tysięcy lat. Musieliśmy wiedzieć, kiedy zaczynają się migracje zwierząt łownych czy kiedy dojrzewają owoce, które były konsumowane przez prehistorycznych myśliwych i zbieraczy. Wiedza ta była kluczowa dla przetrwania tych społeczności. Obecnie mierzymy czas z dokładnością do nanosekund, co jest niezbędne dla działania wielu nowoczesnych urządzeń. Czy znajomość czasu nadal decyduje o naszym przetrwaniu? Możliwe, że nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale z pewnością jesteśmy od niej zależni na poziomie cywilizacyjnym.

Pierwsze zegary zostały skonstruowane przez starożytnych ludzi. Różne źródła podają różne cywilizacje jako ich twórców. Niektórzy twierdzą, że to Chińczycy byli pierwszymi wynalazcami zegarów (tzw. gnomonów), kilka tysięcy lat p.n.e., inni zaś wskazują na Egipcjan czy Babilończyków. Jedno jest pewne – jednym z pierwszych sposobów pomiaru czasu były zegary słoneczne. To dzięki nim mamy dzisiaj tzw. kierunek zgodny ze wskazówkami zegara. Gdyby to natomiast Aborygeni opracowali precyzyjny system pomiaru czasu i rozesłali tę wiedzę na cały świat, nasze zegarki najprawdopodobniej poruszałyby się w odwrotną stronę.

Podział doby na 24 godziny zawdzięczamy Egipcjanom, którzy korzystali z systemu dwunastkowego, a nie dziesiętnego, który jest nam dobrze znany. Podzielili oni czas od wschodu do zachodu słońca na 12 części. Podział godzin na 60 minut i minut na 60 sekund pochodzi natomiast od Sumerów, którzy jako pierwsi stosowali system sześćdziesiątkowy. W dalszych etapach rozwoju pomiaru czasu pojawiła się konieczność dokładności poniżej sekundy. System dziesiętny, który jest obecnie w powszechnym użyciu, pozwolił nam na wprowadzenie dziesiętnych, setnych, tysięcznych itp. części sekundy.

Similar Posts